جشن باشکوه میلاد اما رضا با حضور خالو کریم در هشت بندی

ادامه مطلب: هشت بندی: خالو کریمپایگاه اطلاع رسانی هشت بندی : به همت شهر داری و شورای اسلامی شهر هشت بندی و خدمات کامپیوتری کلیک جشن باشکوهی به مناسبت میلاد امام رضا در شهر هشت بندی برگزار شد.

شهید ابراهیم رستاخیز

ادامه مطلب: شهید ابرراهیم رستاخیزشهید ابراهیم رستاخیز با تمام وجود فهمیده بود که باید از میهن خود دفاع کند.

شهید موسی عسکری

ادامه مطلب: شهید موسی عسکریشهید موسی عسکری اولین کسی بود که مدرسه را در این منطقه بنا نهاد.

اخبار هرمزگان